راه حل کیس سازی

هنگام تولید کتاب‌های جلد گالینگور، فرآیند کیس‌سازی بخش مهمی است.تخته های پوششی و ستون فقرات روی یک ورق مواد پوششی چسبانده شده قرار می گیرند و سپس لبه های روی هم پوشاننده مواد پوششی برگردانده می شوند.

ما امکانات مختلفی را برای فرآیند ساخت کیس ارائه می دهیم: از تولید دستی تا تولید نیمه اتوماتیک با کنترل بارکد.تمرکز همیشه بر روی تولید بر اساس تقاضا و حداقل زمان تنظیم برای تغییر فرمت است.

راه حل 1