چاپ تجاری

مواد فرآیند

تجهیزات Eureka می توانند مواد زیر را در تولید کارتن های تاشو پردازش کنند:

-کاغذ

-جلد سخت

cp

تجهیزات

کیس ساز

کلاسور و دوخت و دوخت زین

پرس افست