ما راه حل تولید پیشرفته و استاندارد مدیریت 5S را اتخاذ می کنیم.از تحقیق و توسعه، خرید، ماشینکاری، مونتاژ و کنترل کیفیت، هر فرآیند به شدت از استاندارد پیروی می کند.با یک سیستم سفت و سخت کنترل کیفیت، هر ماشین در کارخانه باید پیچیده ترین بررسی ها را که به صورت جداگانه برای مشتریان مرتبط که حق برخورداری از خدمات منحصر به فرد را دارند، انجام دهند.

مواد مصرفی

 • مواد مصرفی

  مواد مصرفی

  یکپارچه با چاپ و پوشش فلز
  پروژه ها، راه حل کلید در دست در مورد قطعات مصرفی مرتبط، مواد و
  تجهیزات کمکی نیز به درخواست شما ارائه می شود.جدا از مواد مصرفی اصلی
  به شرح زیر فهرست شده است، لطفاً سایر خواسته های خود را از طریق پست با ما بررسی کنید.